headersabzتت

فایل های word

strategic

تهیه کننده:  فهیمه رادفر

                                                                      

ناشر: پایگاه مدیریت ایران

 

فايل‌ها:

دانلود    47.88 KB  دانلود فایل ورد مدیریت استراتژیک

 

arch garch

تهیه کننده: اردشیر بذرکار

                                                                      

ناشر: پایگاه مدیریت ایران

 

دانلود    563.68 KB  دانلود فایل ورد مدل های آرچ و گارچ

 

mani sharifi

تهیه کننده: دکتر مانی شریفی

                                                                      

ناشر: پایگاه مدیریت ایران

 

دانلود    4.03 MB  دانلود فایل ورد مجموعه جزوات در آمار دکتر شریفی

 

sakhtar sazmani

تهیه کننده: اردشیر بذرکار

                                                                      

ناشر: پایگاه مدیریت ایران

 

دانلود    207.5 KB  دانلود فایل ورد ساختار سازمانی

 

shahrvandi sazmani

تهیه کننده: محمد هاشمی طباطبایی

                                                                      

ناشر: پایگاه مدیریت ایران

 

دانلود    72.12 KB  دانلود فایل ورد رفتار شهروندی سازمانی

 

algoritm

تهیه کننده: محمد هاشمی طباطبایی

                                                                      

ناشر: پایگاه مدیریت ایران

 

دانلود    141.54 KB  دانلود فایل ورد الگوریتم نمونه سرد شدن تدریجی

 

motevazen

تهیه کننده:  محمد هاشمی طباطبایی

                                                                      

ناشر: پایگاه مدیریت ایران

 

دانلود    213.5 KB  دانلود فایل ورد کارت امتیازی متوازن

 

ارتباط با ما

تلفن: 09217695251

شکایات،پیشنهادات و انتقادات:

Info@irmgn.ir