در این بخش لیست ژورنال های معتبر حوزه ی کنترل کیفیت تهیه گردیده و در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است

N نام ژورنال ISSN ناشر نمایه
1 Applied Stochastic Models in Business and Industry 1526-4025 Wiley ISI
2 Computers in Industry 0166-3615 Elsevier Scopus
3 Information Technology and Management 1573-7667 Springer ISI
4 Reinforced Plastics 0034-3617 Elsevier Scopus